จดหมายข่าว

” MEET THE EXPERTS ” The 2nd International Conference on Cane and Sugar 2023 👉 on 5-7 July 2023 at Asawin Grand Convention Hotel Bangkok, Thailand.

Tentative Program The 2nd International Conference on Cane and Sugar 2023 5-7 July 2023 | Asawin Grand Convention Hotel, Bangkok, Thailand

CLICK HERE

By |2023-06-20T07:51:32+00:00June 19th, 2023|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าวสมาคมนักวิชาการอ้อยและน ้าตาลแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 19

Newsletter TSSCT 5/19Download

By |2022-10-20T04:45:08+00:00October 14th, 2022|Uncategorized, จดหมายข่าว|0 Comments

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การจัดการไร่อ้อย: Management of Sugarcane Farming” 25 กุมภาพันธ์ 2565

การเตรียมความพร้อมของสภาพพื้นที่แปลงอ้อย อ.สมบัติ ขาวประทีปDownload excelการคำนวณกำไรสุทธิ และ ค่าเสื่อมDownload ทางรอดนักธุรกิจฟาร์มอ้อย : บริหารจัดการต้นทุนเพิ่มกำไร อ.ธนาภรณ์ [...]

By |2022-03-08T08:27:46+00:00February 28th, 2022|Uncategorized, จดหมายข่าว|0 Comments

สัมมนาวิชาการเรื่อง “การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดเพื่อลดการเกิดโรคใบขาว”

1.ปฏิบัติการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรค_อ.อุดมศักดิ์Download 2.อ้อยข้อตา อ.ธนัญกรณ์Download 3.เครื่องแช่ท่อนพันธุ์_อ.ประเทืองDownload

By |2022-03-08T08:17:33+00:00January 28th, 2022|Uncategorized, จดหมายข่าว|0 Comments