จดหมายข่าว

จดหมายข่าว 2562 ฉบับที่ 10

ฉบับปิดหีบอ้อย สรุปปิดหีบอ้อย รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับปีการผลิต 2561 / 2562การคาดการณ์ราคาอ้อยปีหน้า 2562 / 2563เตือนภัยเฝ้าระวังหนอนกออ้อยและด้วงหนวดยาวระบาดในไร่อ้อย [...]

By |2019-07-17T10:31:48+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2562 ฉบับที่ 9

ฉบับฤดูหีบอ้อย ลำดับ CCS ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562ปัญหาแรงงานตัดอ้อย #ค่ามัดจำแรงงาน# PM2.5 เรื่องร้อนปีนี้ [...]

By |2019-07-17T10:24:01+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2561 ฉบับที่ 8

ฉบับเปิดหีบอ้อย ความพร้อมของอ้อย - โรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561 / 256220 พฤศจิกายน 2561 [...]

By |2019-07-17T10:36:22+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments