admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 10 blog entries.

จดหมายข่าว 2562 ฉบับที่ 10

ฉบับปิดหีบอ้อย สรุปปิดหีบอ้อย รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับปีการผลิต 2561 / 2562การคาดการณ์ราคาอ้อยปีหน้า 2562 / 2563เตือนภัยเฝ้าระวังหนอนกออ้อยและด้วงหนวดยาวระบาดในไร่อ้อย [...]

By |2019-07-17T10:31:48+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2562 ฉบับที่ 9

ฉบับฤดูหีบอ้อย ลำดับ CCS ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2562ปัญหาแรงงานตัดอ้อย #ค่ามัดจำแรงงาน# PM2.5 เรื่องร้อนปีนี้ [...]

By |2019-07-17T10:24:01+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2561 ฉบับที่ 8

ฉบับเปิดหีบอ้อย ความพร้อมของอ้อย - โรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561 / 256220 พฤศจิกายน 2561 [...]

By |2019-07-17T10:36:22+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2561 ฉบับที่ 7

ฉบับเตรียมอ้อย ความคืบหน้าของการทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมน้ำตาล สหรัฐร่วมสร้างศูนย์แห่งใหม่เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากอ้อย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) สานพลังประชารัฐ New S - Corve [...]

By |2019-07-17T10:38:58+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2561 ฉบับที่ 6

ฉบับปิดหีบ ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลความสำคัญของการประเมิณผลผลิตอ้อยได้อย่างแม่นยำ เตือนภัยเฝ้าระวัง! "จักจั่นระบาดในไร่อ้อย"การวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยด้วยวิทยาการขั้นสูง คาดการปริมาณอ้อย 2561 / 2562 (ปีหน้า) Download [...]

By |2019-07-17T09:40:13+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2561 ฉบับที่ 5

ฉบับฤดูหีบอ้อย การประชุม LAPSIT 2018 สำเร็จตามเป้าหมาย งานวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาลปีงบประมาณ 2561GGC จับมือ KTISการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล7 ประโยชน์ของน้ำตาลที่คุณอาจไม่รู้ [...]

By |2019-07-17T09:26:44+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2560 ฉบับที่ 4

ฉบับเตรียมเปิดหีบ ความพร้อมของอ้อย - โรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560 / 2561โดรนเพื่อการเกษตร เทรนด์ทางเลือกใหม่ยุค 4.0วิธีทำไร่ให้ได้อ้อย [...]

By |2019-07-17T10:43:46+00:00July 17th, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2560 ฉบับที่ 3

ฉบับเตรียมอ้อย เอกชนชี้สภาพอากาศเอื้อปลูกอ้อยปี 2560 / 2561 มองอนาคตของอ้อยและน้ำตาลกับการพัฒนา ทิศทางอ้อย - น้ำตาลไทยกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล พ.ศ. [...]

By |2019-07-17T08:36:17+00:00May 3rd, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2560 ฉบับที่ 2

ฉบับปิดหีบ เปิดใจ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ new young blood researchers บทความวิชาการและงานวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล แวดวงอ้อยหวาน [...]

By |2019-07-17T08:16:29+00:00May 3rd, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments

จดหมายข่าว 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ฉบับปฐมฤกษ์ ความภูมิใจของอ้อย-น้ำตาลไทย ดันโมเดล 'ไร่อ้อยพอเพียง' ขึ้นเวทีโลก ผลการประชุม ISSCT 2016 ที่จังหวัดเชียงใหม่ แวดวงอ้อยหวาน [...]

By |2019-07-17T08:25:20+00:00May 3rd, 2019|จดหมายข่าว|0 Comments