ฉบับเตรียมอ้อย

  • ความคืบหน้าของการทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุตสาหกรรมน้ำตาล
  • สหรัฐร่วมสร้างศูนย์แห่งใหม่เพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากอ้อย
  • เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) สานพลังประชารัฐ New S – Corve
  • ทำไมบ้านเราจึงหีบอ้อยแค่ประมาณ 120 – 150 วันเท่านั้น ???

Download ฉบับเต็ม